کتابشناسی دکتر محمد موفاقو آرناوودی

Author

Abstract

در این مقاله زندگینامه و کتابشناسی دکتر محمد موفاقو آرناوودی، محقق سرشناس آلبانیایی مقیم کشورهای عربی مورد بررسی قرار می گرد.

Keywords


Article Title [فارسی]

Bibliografia e Profesor Muhamed Mufaku - Arnautit

Author [فارسی]

  • Prof. asc. dr. Isa Memishi
Abstract [فارسی]

Datëlindja:23/2/1952
Vendlindja: Damask
Shtetësia: kosovar, sirian
Statuti social: i martuar

Keywords [فارسی]

  • Bibliografia
  • Profesor Muhamed Mufaku - Arnauti