تأثیرات میراث یونان در تمدن اسلامی

Author

Abstract

در این مقاله مولف تأثیرات میراث یونان در تمدن اسلامی بررسی و تحلیل می کند.

Keywords


Article Title [فارسی]

Ndikimi i trashëgimisë greke te myslimanët

Author [فارسی]

  • Nexhat Ibrahimi
Abstract [فارسی]

Punimi trajton çështjen e kontakteve, fërkimeve dhe ndikimeve të ndërsjella greko-myslimane dhe përpjekjet perëndimore për zhvlerësimin e kontributit mysliman në trashëgiminë e përbashkët botërore. Pretendimet e perëndimorëve kundrejt krijuesve myslimanë shkonin deri në masën që myslimanët nuk vlerësoheshin me shumë se përkthyes dhe imitues të verbër. Mirëpo, studimet praktike në filozofi, art, letërsi artistike e të tjera tregojnë se myslimanët me ndjeshmëri të lartë bënë dallimin mes të mirës dhe të keqes, përvetësuan atë që lejohej dhe refuzuan atë që refuzohej, përkatësisht synuan veprën por jo personalitetin dhe në këtë mënyrë me sukses shmangën antropomorfizmin grek te myslimanët.

Keywords [فارسی]

  • İslam
  • ndikim
  • trashëgimi
  • grek
  • filozofi
  • Art