نگاه به ادبیات اسلامی آلبانیایی

Author

Abstract

در این مقاله مولف به ادبیات اسلامی آلبانیایی می پردازد و نویسندگان مسلمانان آلبانیایی را معرفی می کند.

Keywords


Article Title [فارسی]

Letërsia shqiptare e Alamiados

Author [فارسی]

  • Hasan Kaleshi
Abstract [فارسی]

Njëra nga çështjet e rëndësishme në studimin e historisë së popujve të Ballkanit është çështja e islamizimit të disa pjesëve të popullatës autoktone. Kjo, posaçërisht është e rëndësishme për historinë e shqiptarëve, duke qenë se më shumë se dy të tretat e popullatës shqiptare e ka pranuar islamin, që nuk ka ngjarë me asnjërin nga popujt tjerë të Ballkanit. Krahas kësaj, është shumë me rëndësi për të studiuar edhe institucionet e ndryshme fetare e kulturore nga periudha turke, veçanërisht historinë e vakufit, medreseve, teqeve, mektebeve, bibliotekave dhe të institucioneve tjera kulturore e fetare-sociale, sepse këto hulumtime do të duhej të jepnin përgjigje për shumë pyetje: në radhë të parë, për atë çfarë kanë qenë rrethanat kulturoro-arsimore, e pastaj dhe ta ndriçojnë një simbiozë shqiptaro-turke shumë intensive.

Keywords [فارسی]

  • Letërsia shqiptare e Alamiados
  • shkrimtaret muslimane shqiptare